För oss på Rygg- och ledkliniken är det viktigt att kunna erbjuda bästa möjliga behandling inom de områden som efterfrågas av våra patienter. Därför har vi vidareutbildat oss inom de områden där vi har sett ett ökat behandlingsbehov. Exempelvis behandling av löp- och cykelskador, behandling av besvär i samband med graviditet samt vidareutbildning inom manipulationsteknik. Genom att vidareutbilda oss inom dessa områden vill vi på ett ännu bättre sätt kunna möta våra patienters behov samtidigt som vi utvecklar oss själva inom vårt eget yrkesområde.