Frusen axel, även kallad adhesiv kapsulit, är ett tillstånd som drabbar axelleden och orsakar smärta och kraftigt begränsad rörlighet. Det kan kännas som att axeln är “fastfrusen” och vardagliga sysslor som att klä sig, borsta håret eller lyfta föremål blir plötsligt svåra eller omöjliga.

Symtomen på frusen axel utvecklas oftast smygande och gradvis under 3 stadier:

 1. Smärtsfasen: Den inledande fasen präglas av smärta i axeln, främst vid rörelse och under nattetid. Rörligheten i axeln börjar gradvis begränsas.
 2. Stelfas: Smärtan kan avta något, men stelheten i axeln ökar markant. Det blir svårt att lyfta armen utåt och bakåt, och inåtrotationen av armen är kraftigt begränsad.
 3. Upptiningfas: Rörligheten i axeln förbättras successivt, men det kan ta lång tid, oftast 1-2 år.
gråhårig medelåldersman i blå t-shirt håller hand med smärtsamt område på axeln

Naprapatens roll

Vi på Rygg och ledkliniken har specialistkompetens inom muskuloskeletala besvär. Vi har en bred verktygslåda för att utreda och behandla frusen axel (frozen shoulder), och kan erbjuda både lindring av smärta och förbättring av rörlighet i axel och bröstrygg.

Behandlingsmetoder

 • Manuell terapi: Naprapater kan använda olika manuella tekniker för att lösa upp muskelspänningar, led-blockeringar och inflammation i axeln.
 • Mobilisering och stretching: Vi guidar dig med skonsamma övningar för att öka rörligheten i axeln och motverka stelhet.
 • Elektroterapi: TENS eller ultraljud kan användas för att dämpa smärta och inflammation.
 • Tejpning: Kinesiotejpning kan ge stöd och avlastning till axelleden.
 • Rådgivning: Naprapater ger dig individuella råd om hur du kan hantera din smärta och gradvis återfå din funktion i axeln.


Du kan också använda läkemedel som har både antiinflammatorisk och smärtstillande verkan, så kallade NSAID. Ett exempel på NSAID som ofta används när du har frusen skuldra är Naproxen och ibuprofen. En nackdel med NSAID är att de kan irritera magslemhinnan. Rådfråga alltid med din läkare.

Du bör använda paracetamol istället för NSAID om du är över 75 år, har någon hjärt- kärlsjukdom eller tidigare har haft magsår.

Läkaren kan ge dig råd om vilka tabletter du ska ta och hur ofta du ska ta dem. Det är ganska vanligt att du behöver ta olika värktabletter samtidigt.

Ibland kan du få en spruta med kortison i axelleden i början av sjukdomstiden. Kortisonet kan lindra värken.

 

Vanligast mellan 40 och 60 års ålder
Ungefär tre av hundra personer får frusen skuldra. Om man är högerhänt är det något vanligare att få sjukdomen i vänster axel, är man vänsterhänt gäller det omvända. En del som haft sjukdomen får även frusen skuldra i sin andra axel, men det är ovanligt att få sjukdomen i båda axlarna samtidigt. Sjukdomen är vanligast mellan 40 och 60 års ålder och fler kvinnor än män får den. Man får sällan frusen skuldra före 40 års ålder.

 

Sammanfattning:
Frusen axel kan vara en smärtsam och frustrerande åkomma, men med rätt behandling kan du gradvis återfå din rörlighet och funktion i axeln. Naprapater och osteopater har en gedigen utbildning och bred erfarenhet av att behandla frusen axel, och kan erbjuda en effektiv och säker behandlingsplan som anpassas efter dina individuella behov. Vanligast mellan 40 och 60 års ålder och fler kvinnor än män får frozen shoulder. Läkemedel som NSAID, paracetamol och spruta med kortison kan lindra symptomen.

Tips vid en frusen axel / frozen shoulder

 • Kontakta en naprapat om du upplever smärta och stelhet i axeln som begränsar din vardag.
 • Ju tidigare du söker hjälp, desto snabbare kan du påbörja en effektiv behandling.
 • Komplettera naprapatbehandlingen med regelbundna hemövningar för att optimera din återhämtning. En naprapat kan ge dig axelövningar för rehab.

Tänk på att:
– Information i denna text ersätter inte en individuell bedömning av en naprapat, osteopat eller läkare.
– Vid diagnos av frusen axel är det viktigt att utesluta annan underliggande orsak -eller andra underliggande orsaker till smärtan.